Samarbeidspartnere

Steinkjer regnskap AS. Samarbeidspartner på takst, eierskifte og erstatningsberegninger. Steinkjer regnskap har tung kompetanse på regnskap, skatt, jus og pensjon i landbruket.

Midt Norsk byggservice. Takstmenn for bolig. Samarbeider med å gjøre arealmålinger og tilstandsrapport på bolig når det er behov for det.

Norsk landbrukstakst.  Finn takstmenn som takserer naturskader, og beregner skjønn ved erstatning og ekspropriasjon.

 

DroneTec. (http://www.dronephoto.no/) DroneTec bruker ubemannede luftfartøy med avanserte sensorer til innhenting av datainformasjon. DroneTec har inngått et nært samarbeid med Norsk Landbrukstakst.

 

Videre samarbeider jeg med aktører som kan verdisette buskap og maskiner ved eierskifte. Jeg samarbeider også en med en relasjonsterapaut.

 

Nyttige Linker til andre organisasjoner i landbruket:

Norges Bondelag

Tine

Felleskjøpet

Nortura

Norsk landbruksrådgivning

Landbruksdirektoratet

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.