Samarbeidspartnere

Eiendomsoverdragelser AS 

Metier Legal Samarbeider med adv. Charlotte Møen som blant annet har lang erfaring med kontraktsrett.

Midt Norsk byggservice. Andre Solberg, Takstmann for bolig. Samarbeider med å gjøre arealmålinger og tilstandsrapport på bolig når det er behov for det.

Norsk landbrukstakst.  Finn takstmenn som takserer naturskader, og beregner skjønn ved erstatning og ekspropriasjon.

 

Videre samarbeider jeg med aktører som kan verdisette buskap og maskiner ved eierskifte.

 

Nyttige Linker til andre organisasjoner i landbruket:

Norges Bondelag

Tine

Felleskjøpet

Nortura

Norsk landbruksrådgivning

Landbruksdirektoratet

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.