Eierskifte

Trøndelag landbrukstakst v/Einar Otto Ingulfsvand samarbeider med Adv. Charlotte Liepmann Møen som er spesialist på kontraktsrett, skatterett og arvespørsmål. Sammen kan vi bistå med alt fra enkle overdragelser av tomter til avanserte landbrukseiendommer. Se gjerne vår nettside www.eiendomsoverdragelser.com

For nye de som skal bli nye av en landbrukseiendom vil det ofte være behov for bistand med dokumenter og temaer en sjelden er borti.

I forbindelse med eierskifte og generasjonsskifter på landbrukseiendommer er det en rekke ting som skal ordnes. En ny generasjon skal gjerne overta og det skal gjøres mange avklaringer med den øvrige familie.  Det er viktig og sikre at den nye eieren får et best mulig utgangspunkt, mens den avtroppende generasjonen får sikret sine behov. Videre er det også konkrete forhold som vedrører eiendom og produksjon.

I et eierskifte starter vi med å få på plass takster som viser hvilke verdier og eiendommer vi står ovenfor. Vi ser videre på avtaler, ektepakter, skjøte, rettigheter og kår, odelsspørsmål, arvespørsmål, samt skatt og mva. I samarbeidet med andre aktører kan vi også verdsette buskap og maskiner.

Videre ser vi på situasjonen i hvert enkelt tilfelle og blir enige om en videre prosess for arbeidet med avklaringer som er viktig i forhold til overdragelsen.

I det arbeidet produserer vi dokumenter som dere trenger for å få til en formell overdragelse av eiendommen. Mitt råd er å starte planleggingen i god tid før eierskifte skal skje. Det er også viktig og snakke om eierskiftene i familien og forberede seg mentalt på en endring i hvem som nå skal råde over eiendommen.

Bestillingstid på oppdraget er ofte 2 til 8 uker. Tidsbruk vil variere noe etter omfang. 1-3 møter kan være nødvendig.

Vi bistår både med eierskifter innenfor og utenfor familie, samt dødsboskifter mm.:

Vi tilbyr følgende:

  1. Eierskifte på landbrukseiendom: Oppstartmøte med gjennomgang av aktuelle spørsmål og regelverk, med gjennomgang av spørreskjema, skreddersydde kontrakter for fast eiendom og driftsløsøre, skjøte, frafall av odelsrett/odelsløsningsrett, oppstartverdier og egenerklæring om konsesjonsfrihet mm. Samt avklaring av spørsmål over epost og telefon. Utsending av dokumenter til utskrift pr epost. Pris for et «gjennomsnittlig» eierskifte i familie blir da kr 18 250 + mva, og kr 20 000 + mva ved fritt salg.
  2. Overdragelse av andre eiendommer mm. Ta kontakt dersom spørsmål. Vi ordner det meste. Her kan nevnes sameie, arverett, ekspropriasjon, konsesjon, spørsmål ved rettigheter, leie og forpaktningsavtaler.

Vi tilbyr også bruk av oppgjørskonto for 8 000 kr eks mva. Kostnader ved takst kommer i tillegg.

Timespris for kjøp av enkelttjenester knyttet til emnene er 2 500 kr + mva.

Om ønskelig kan jeg sende dokumenter pr post og avtale signeringsmøte eller arbeidsmøte.

På eiendommer med tinglyste utleggsforretninger må det betales et depositum på forhånd 15 000 kr før eierskiftedokumenter kan utarbeides.

Ta kontakt for spørsmål eller bestilling!

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.