Eierskifte

Når det skal bli nye eiere på landbrukseiendommen kan det bli behov for bistand med dokumenter og temaer en sjelden er borti.

I forbindelse med eierskifte og generasjonsskifter på landbrukseiendommer er det en rekke ting som skal ordnes. En ny generasjon skal gjerne overta og det skal gjøres mange avklaringer med den øvrige familie.  Det er viktig og sikre at den nye eieren får et best mulig utgangspunkt, mens den avtroppende generasjonen får sikret sine behov. Videre er det også konkrete forhold som vedrører eiendom og produksjon.

I et eierskifte starter vi med taksering av verdier. Vi ser videre på avtaler, ektepakter, skjøte, rettigheter og kår, odelsspørsmål, samt skatt og mva. I samarbeidet med andre aktører kan vi også verdsette buskap og maskiner.

I arbeidet produserer jeg dokumenter og bistår med å finne svar på aktuelle spørsmål. Mitt råd er å starte planleggingen i god tid før eierskifte skal skje.

Bestillingstid på oppdraget er ofte 2 til 8 uker. Tidsbruk 7 – 20 timer, alt etter omfang. 1-3 befaringer er nødvendig.

Jeg tilbyr aktuelle pakker:

  1. Eierskifte på landbrukseiendom: 1 timer gjennomgang av eierskiftespørsmål og spørreskjema ved takstbefaring, produksjon av kontrakt fast eiendom, skjøte, frafall av odelsrett/odelsløsningsrett, kostprisoppgave og egenerklæring om konsesjonsfrihet. 1,5 timer rådgivning pr telefon. Utsending av dokumenter til utskrift pr epost. Pris kr 8000 + mva.
  2. Eierskifte på landbrukseiendom med buskap og maskiner: 1,5 timer gjennomgang av eierskiftespørsmål og spørreskjema ved takstbefaring, produksjon av kontrakt fast eiendom, skjøte, frafall av odelsrett/odelsløsningsrett, egenerklæring konsesjonsfrihet, kostprisoppgave, kontrakt maskiner, buskap og løsøre. 2 timer rådgivning pr telefon og epost. Utsending av dokumenter til utskrift pr epost. Pris kr 11 500 + mva.

Om ønskelig kan jeg sende dokumenter pr post og avtale signeringsmøte eller arbeidsmøte.

Pris pr time utover avsatt tid i eierskiftet er 1250 kr + kjørekostnader som er 500 kr/t + 4,50 kr/km.

I snitt koster et eierskifte inkl. takst omlag 22 000 kr. Mva kommer i tillegg. Jo mer omfattende eiendommene og forholdene er, jo mer tid vil prosessen ta.

På eiendommer med tinglyste utleggsforretninger må det betales et depositum på forhånd 8000 kr før eierskiftedokumenter kan utarbeides, depositum for takst på 8000 kr vil også kunne komme i tillegg.

Ta kontakt for spørsmål eller bestilling!

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.