Eierskifte

Når det skal bli nye eiere på landbrukseiendommen kan det bli behov for bistand med dokumenter og temaer en sjelden er borti.

I forbindelse med eierskifte og generasjonsskifter på landbrukseiendommer er det en rekke ting som skal ordnes. En ny generasjon skal bli grunneiere og bedriftsledere og det skal gjøres mange avklaringer med den øvrige familie. Videre er det også konkrete forhold som vedrører eiendom og produksjon. I et eierskifte starter vi med taksering av verdier, går igjennom arealdata og grunnbok, ser på justering av mva og beregner skatt slik at den nye eieren får et best mulig utgangspunkt for videre drift. Vi ser videre på avtaler, ektepakter, skjøte, rettigheter og kår, samt kostprisoppgave til skatteetaten. I samarbeidet med andre aktører verdsetter vi også buskap og maskiner.

I arbeidet bruker jeg programvare fra Duett som genererer dokumenter og beregninger raskt og effektivt. Mitt råd er å starte planleggingen i god tid før eierskifte skal skje og kontakt en rådgiver på et tidlig tidspunkt.

Bestillingstid er ca 14 dager. Tidsbruk 5 – 20 timer. 1-3 befaringer er nødvendig.

Pris pr time er 1150 kr + kjørekostnader som er 350 kr/t + 4,50 kr/km. I snitt koster et eierskifte 7 – 8 000 kr. Mva kommer i tillegg.

På eiendommer med tinglyste utleggsforretninger må det betales et depositum på 8000 kr før eierskiftedokumenter kan utarbeides.

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.