Landbrukstakst

Vil du vite hva landbrukseiendommen din er verdt trenger du en landbrukstakst.

Bruken av landbrukstakst kan variere. Ved eierskifte på en landbrukseiendom ønsker skattemyndighetene en takst, ved finansiering trenger banken en takst og ved fritt salg er det viktig å kunne beskrive verdikomponentene på en god måte. Dette både i forhold til en konsesjonssøknad til kommunen i forbindelse med salget og for å belyse eiendommen for en aktuell kjøper. Eiendommen kan videre bli solgt både privat eller gjennom en eiendomsmegler som ordner salget.

I forbindelse med taksering av landbrukseiendommer kjenner vi mange begrep som konsesjonstakst, skiftetakst, åsetestakst, lånetakst og odelstakst. Med unntak av odelstakst som er takst som settes av tingretten i odelsløsningssaker er alle de andre takstene en tradisjonell landbrukstakst satt opp etter konsesjonslovens regler. Med åsete så menes det at man ved skifte eller skattefritt salg innenfor familie og nær slekt selger eiendommen til 25 % redusert pris.

En landbrukstakst settes opp etter konsesjonslovens bestemmelser og angir en verdi som skal gjenspeile hva en kan betale for en eiendom i forhold til produksjonsgrunnlaget eiendommen gir og hva markedet kan være villig til å betale.

Igjennom fagorganisering i Norsk landbrukstakst har jeg en sterk kompetansebase med de beste landbrukstakstmennene i landet. Norsk landbrukstakst har samarbeidsavtaler med Norges Bondelag, Tine og Norsk landbruksrådgivning for å nevne noen.

Landbrukstaksten presenteres i et standard skjematur for Norsk landbrukstakst med bilder og beskrivelse av de forskjellige bygninger og verdikomponenter på en landbrukseiendom. Landbrukstaksten inneholder data fra kartgrunnlag fra nibio, naturbase, skogbruksplaner, grunnbok og andre aktuelle kilder for å få ett så korrekt og detaljert bilde av eiendommen som nødvendig. En landbrukstakst baseres på innhentede data fra driftsgranskningene i jord- og skogbruk og priser som er innhentet i markedet fra landbruksorganisasjonene. For nøyere beskrivelse av tilstand på bygg, spesielt bolig anbefales det at det innhentes en tilstandsrapport fra boligfagmann i tillegg.

En landbrukstakst tar normalt sett 5 til 15 timer alt etter omfang på eiendommen og hvor detaljert taksten skal være. Bestillingstid er 7 til 14 dager. Normalt er 1 befaring nødvendig.

Pris pr time er 1150 kr + kjørekostnader som er 350 kr/t + 4,50 kr/km. I snitt koster en takst 10-11 000 kr. Mva kommer i tillegg.

På eiendommer med tinglyste utleggsforretninger må det betales et depositum på 8000 kr før taksering kan iverksettes.

Kontakt  

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.