Om meg

Hei!

 

Jeg heter Einar Otto Ingulfsvand og driver virksomheten Trøndelag landbrukstakst.

 

Jeg er utdannet agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann. Jeg driver med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Jeg har holdt på med verdisetting av landbrukseiendommer i snart 10 år og hadde omkring 75 oppdrag siste år. 

En landbrukseiendom kan være så mangt og derfor er hver takst en spennende og interessant utfordring for meg som takstmann. Jeg har stor respekt for oppdraget og landbruksnæringa.

Med Levanger og Lierne som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland.

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.