Driftsplaner

Skal du i banken og låne penger til et byggeprosjekt eller ønsker du et langtidsbudsjett for å styre etter i din egen drift? Da kan du ha behov for en økonomisk driftsplan som viser planene dine med tall.

Gjennom kalkyleprogrammet Norkap utviklet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) kan jeg sette opp enkle 5 årige økonomiske driftsplaner for gårdsbruk med både korn, grønnsaker, gras og husdyrproduksjon. Programmet henter data fra driftsgranskningene i jord- skogbruket som inngår i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene. Planene brukes som støtte for lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med investeringer og finansiering av landbrukseiendom.

Normalt sett 5-8 timers arbeid pr plan. 0-1 befaringer.

Pris pr time er 1450 kr + kjørekostnader som er 650 kr/t + 5 kr/km. I snitt koster en driftsplan 12-16 000 kr. Mva kommer i tillegg.

På eiendommer med tinglyste utleggsforretninger må det betales et depositum på 5000 kr før driftsplan kan utarbeides.

Kontakt

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.